Løypeprofil Kanada Rundt

Gateløpet på 12 km følger den klassiske løypa rundt Kanada, mens gateløpet på 6 km følger hovedtraseen til Kyllerudsvingen, før det vender tilbake til Syllinghallen. Syllingløpet går i området rundt Sylling Skole. Den klassiske løypa på 12 040 meter er kontrollmålt av Den Norske Løpsorganisasjon.

Løpsretningen er Syllinghallen, Kyllerud, Trolldalen, Kanada, Tronstad, Skjeggerud, Syllinghallen.